skip to Main Content

Funcționalități FiscalNet Pro

Tipărire bonuri fiscale pe casele de marcat și imprimantele fiscale Datecs, Daisy, Custom, Elcom, Olivetti, Orgtech, Partner, Sam4S/Posiflex, Tremol (Activa, AdPos, ExcelComp, Valmed), Incotex

Funcționare driver atât pe COM/USB/Bluetooth cât și pe UTP/Rețea

În funcție de modelul de echipament, implementarea modului de conexiune a fost facută atât pe portul COM/USB cât și pe rețea, unde echipamentul a permis aceste modalițăti de conectare. În funcție de modelul selectat, rămân disponibile variantele de conectare pentru fiecare model.

Driver rapid, de dimensiuni reduse și care consumă resurse puține

Driverul FiscalNet este o aplicație puțin consumatoare de resurse și care folosește librăriile puse la dispoziție de importatorii caselor de marcat, rezultând astfel o stabilitate și o viteză de listare a bonurilor foarte mare.

Verificare inițială fișier de comandă pentru a nu bloca funcționarea echipamentului

Înainte de a fi trimis către casa de marcat, fișierul este verificat pentru a preveni eventualele probleme care pot să apară dintr-o sintaxa incorectă. Caracterele speciale din denumirea articolelor sunt eliminate, acolo unde echipamentul necesită acest lucru.

Depunere/retragere numerar din casă direct din interfață sau din linie de comandă

Operațiunile de depunere/retragere  cu numerar sunt accesibile atât direct din interfața driverului cât și din comenzile specifice. Pentru anumite modele (Datecs) este afișat și soldul disponibil.

Raport X și Z direct din interfață sau din linie de comandă

Accesul la operațiunile de raport X și Z, deschidere sertar precum și rapoarte sau Export ANAF se face ușor, direct din interfața principală a driverului.

Activare online rapidă a aplicației după efectuarea plății

După efectuarea plății către distribuitor, se face activarea rapidă a aplicației prin adăugarea seriei pe serverul de licențe. Astfel în cazul în care se reinstalează calculatorul sau se mută pe alt calculator echipamentul, licența poate fi reactivată automat.

Extrage rapoartele necesare pentru ANAF în format XML (Datecs, Daisy, Custom, Elcom, Olivetti, Orgtech, Partner, Sam4S/Posiflex, Tremol

Fișierele necesare pentru întocmirea și validarea declarației A4200 si A4300 se pot genera direct din FiscalNet, pentru majoritatea echipamentelor.

Trimite automat pe email contabilitate XML-urile ANAF (Datecs, Daisy, Elcom, Olivetti, Orgtech, Partner, Sam4S/Posiflex, Tremol

Operațiunea de extragere și trimitere XML-uri spre validare la contabilitate este automatizată prin posibilitatea de a defini adresele de email unde aplicația să trimită arhiva cu fisierele generate.

Generare fișier de răspuns cu numărul bonului / numărul Z-ului curent

În cazul în care fișierul este emis cu succes, fișierul de răspuns va conține următoarele linii :
BONOK=1 – status-ul bonului
NRBON=? – numărul bonului

În caz de eroare, fișierul de răspuns conține informații suplimentare despre eroare

În caz de eroare, fișierul va conține :
BONOK=0 – eroare la emiterea bonului
ERRCODE=? – codul de eroare
ERRINFO=? – descriere suplimentara eroare

Sintaxa bon comandă compatibilă FPrint sau FiscalWire

Sintaxa bonului de comandă este compatibilă și cu formatul vechi FPrint/SellText (comenzile existente) și cu FiscalWire. Orice aplicație care are implementat driverul FPrint/SellText sau FiscalWire va printa și prin FiscalNet.

Recomandăm totuși folosirea formatului FiscalNet de bon, deoarece prin acest format sunt disponibile toate funcționalitățile.

Afișare text pe afișaj extern pentru imprimantele fiscale (Datecs, Custom)

În funcție de echipament, a fost implementată posibilitatea de trimitere text către afișaj, lucru foarte util pentru a oferi informații clienților în timp real referitoare la operațiunile efectuate.

Atenționări în situații de excepție ( lipsă hârtie, raport Z neefectuat, casă deconectată, etc. )

În situații în care este necesară captarea atenției utilizatorului, driverul emite avertizări notificare cu privire la excepția întâlnită și eventual cauza erorii.

Funcționalități FiscalNet Plus

Toate funcționalitățile FiscalNet Pro + Integrare terminale bancare

FiscalNet Plus conține toate funcționalitățile FiscalNet Pro + posibilitatea de integrare cu terminalele pos bancare pentru trimitere automată a sumei către POS-ul bancar din sistemul de gestiune utilizat.